Facebook
 • เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคนใหม่
  เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคนใหม่
 • ดาวน์โหลดแผนการจัดอบรมประจำปี 2563
  ดาวน์โหลดแผนการจัดอบรมประจำปี 2563
 • สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์
  สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์
 • ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
  ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 • เสื้อ UV รุ่นใหม่ล่าสุด
  เสื้อ UV รุ่นใหม่ล่าสุด
 • ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
  ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 • ประกาศการสรรหานายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
  ประกาศการสรรหานายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
 • คำแนะนำในการเตรียมรับมือ covid19 สำหรับสถานประกอบการ
  คำแนะนำในการเตรียมรับมือ covid19 สำหรับสถานประกอบการ


พิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณร่วมสืบสานตามปณิธานงานความปลอดภัยฯ[ดูทั้งหมด]