สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 •  
  34 years anniversary

  34 years anniversary

  SHAWPAT ขอเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยฯ ของประเทศไทย

  162 views

 •  
  Get to know SHAWPAT Thailand

  Get to know SHAWPAT Thailand

  ก้าวสู่ปีที่ 34 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

  136 views

 •  
  SHAWPAT CSR

  SHAWPAT CSR

  SHAWPAT ให้สร้างสุข ปลุกพลัง สร้างสรรค์สังคม

  86 views

 •  
  Fit Test N95

  Fit Test N95

  วิธีการทดสอบความกระชับของหน้ากากอนามัย N95

  48 views

 •  
  Seven Golden Rules

  Seven Golden Rules

  สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)...

  33 views

 •  
  Vision Zero ขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand

  Vision Zero ขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand

  พิธีร่วมลงนามสัตยาบันและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"การเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันด้วย...

  51 views