66141 1

 

📢 ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

🔸ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

📍ณ ห้องอมรินทร์ ชั้น 3 โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว ปิ่นเกล้า เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

🔸โดยสมาชิกที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมใหญ่ สามารถเข้าร่วมฟังการเสวนา หัวข้อ "มุมมองการปฏิบัติหน้าที่จป.ภายใต้ พรบ.ความปลอดภัยฯ กับข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์ฯ"

สามารถ🔎 Scan QR Code 🔍เพื่อลงทะเบียน📱

🔸ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2566 เท่านั้น ‼️

🔸ขอสงวนสิทธิ์การลงทะเบียนหน้างาน

📞สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-884-1852 ต่อ 301,313