สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

65251_2r.jpg (2048×2048)


??ขอเชิญชวนผู้มีสุขภาพดี ร่วมกันบริจาคโลหิต เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยทั่วประเทศกับสภากาชาดไทย????️?การบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์?️?️
? ในวันพุธ ที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00-12.00 น. ณ โชว์รูมมิตซูนิวตัน (ตลิ่งชัน) ?️?️??️??‍⚕️?‍⚕️?‍♀️❤️