สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

SHAWPAT เพื่อสร้างสังคมปลอดภัย ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต​  ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 กับสภากาชาดไทย​ เพื่อส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่ขาดแคลนนำไปใช้รักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ และส่งเสริมการบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอ

66174_1.jpg (1280×800)

 

          📢SHAWPAT เพื่อสร้างสังคมปลอดภัย ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต​ 🩸🩸 ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 กับสภากาชาดไทย​ 🏥เพื่อส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่ขาดแคลนนำไปใช้รักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ และส่งเสริมการบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอ


          📌​กิจกรรมจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 13.30-15.30 น. ณ งานรับบริจาคโลหิต และพลาสมา สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม บางแค ครั้งนี้ได้โลหิตจำนวน 9 ยูนิต 🅰️🆎🅱️🅾️🩸


          ❤️SHAWPAT เพื่อสร้างสังคมปลอดภัยขอเชิญชวนผู้มีสุขภาพดี ร่วมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์รับบริจาคโลหิตทั่วประเทศ และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
                       สถานที่ติดต่อ : 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
                       โทรศัพท์ : 0 2263 9600-99
                       โทรสาร : 0 2255 5558
                        อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.