สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

66059_1r.jpg (1642×924)
             

              ในวันที่ 25 เมษายน 2566 SHAWPAT เพื่อสร้างสังคมปลอดภัย จัดกิจกรรม "ปีใหม่ไทย SHAWPAT ใส่ใจห่วงใยผู้สูงอายุ" นำโดยอาจารย์โสภณ พงษ์โสภณ ผู้จัดการสมาคมฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมส่งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ได้แก่ เครื่องดื่ม น้ำมันพืช ซอสปรุงรสอาหาร และของใช้อื่นจำเป็นอื่น ๆ ให้แก่ตัวแทนชุมชน เพื่อส่งความรักความห่วงใย ในเทศกาลวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ โดย SHAWPAT เพื่อสร้างสังคมปลอดภัย ได้รับรายชื่อจากชุมชน ซึ่งมีผู้ป่วยติดเตียงที่อยู่ในการดูแลของบุตรหลานจำนวน 8 ท่าน และผู้สูงอายุ จำนวน 8 ท่าน รวม 16 ท่าน