สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

SHAWPAT ร่วมกับโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดการอบรม เพื่อถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ“ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยระหว่างการฝึกงานในสถานประกอบการ”

66037 1

             วันอังคาร ที่ 7 มีนาคม 2566 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ ร่วมกับโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดการอบรม เพื่อถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ“ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยระหว่างการฝึกงานในสถานประกอบการ” ให้กับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 จำนวน 133 คน​ ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจาก​ รศ. ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ท่านอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ได้กล่าวเปิดงานพร้อมให้โอวาทแก่นักเรียนในการก้าวสู่การฝึกประสบการณ์การทำงาน
             สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้สถาบันการศึกษา​ ในการถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อดังกล่าว​ ได้มอบหมายให้ นางสาวนิลวดี เลียงสุนทรสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญสมาคมฯ​ ในนาม จป.อาสาเป็นผู้บรรยาย​ สมาคมฯ​ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า​นักเรียนจะได้เตรียมความพร้อมและอัพเดตความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการและเกิดความปลอดภัยในระหว่างการฝึกงาน