65163_10.jpg (909×682)

♦️♦️ในวันที่ 13 ส.ค. 2565 SHAWPAT เพื่อสร้างสังคมปลอดภัย เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนปลอดภัย เพื่อพี่น้องที่ห่างไกลจากสายใยเครือข่าย จป.ครั้งที่ 26  ร่วมกับชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงานราชพฤกษ์ ณ โรงเรียนวัดโคกสลุง จังหวัดลพบุรี

📌​📌​โดยมี นางกมลรัตน์  ศิริสลุง รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกสลุง กล่าวต้อนรับ นางนนทลี วงษ์เคี่ยม สวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี และนายเฉลิม สารคาม ประธานชมรมเครือข่ายความปลอดภัยฯ ร่วมกล่าวเปิดกิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์การจัดงาน​เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ห่างไกล ได้เรียนรู้เรื่องความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมการเรียนที่ดีขึ้น โดยมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัย ได้แก่  ฐานยาเสพติด  ฐานปฐมพยาบาล  ฐานแยกขยะ เป็นต้น และร่วมทำบุญถวายเพล ณ วัดโคกสำราญ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมปลูกป่า🌱🌲🌳

✳️✳️ในครั้งนี้สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ ได้ร่วมสมทบทุนการศึกษา​ และได้รับการนับสนุนของรางวัลในการจัดกิจกรรม​จาก บริษัทมโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร จํากัด บริษัทกรีนสวิลล์ จํากัด บริษัทมหาจักร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด​ 😊🙏