28 เมษายน 2565  SHAWPAT เพื่อสร้างสังคมปลอดภัย จัดโครงการ SHAWPAT แยกสร้างสุข ซึ่งเป็นภาคต่อจากโครงการ “แยกขวดช่วยหมอ” ร่วมกับ YOUเทิร์น PLATFORM พร้อมทั้งเปิดตัวกิจกรรม แยกแลกไข่ ภายใต้แนวคิด Save SHAWPAT Save Life Save The Earth วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการแยกขยะอย่างถูกวิธี เพื่อนำไปรีไซเคิลนำกลับมาใช้ซ้ำ ช่วยลดปัญหาวิกฤติโลกร้อน (Climate Change) ที่กำลังเกิดขึ้น โดยกิจกรรมนี้เน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการนำขวดพลาสติกใส (PET) ขนาด 600 Ml.​ขึ้นไป นำมาแลกไข่ได้ 1 ฟอง เจ้าหน้าที่สมาคมฯ ผู้ใช้บริการ และชุมชน สามารถนำขวดมาแลกไข่ได้ ทุกสัปดาห์ในพฤหัสบดี​