สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

head training

แผนที่สถานที่จัดอบรม

สถานที่จัดอบรม SHAWPAT

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน)

   อาคาร : อาคารฉิมพลี, อาคาร 1,2 และ 3
   ชั้น : 1,2
   แผนที่  :  ดาวโหลดแผนที่ 
:  กดที่นี่เพื่อนำทาง

โรงแรมเอวาน่า แกรนด์ คอนเวนชัน

   อาคาร : อาคาร A
   ชั้น : 2
   แผนที่  :  ดาวโหลดแผนที่
    :  กดที่นี่เพื่อนำทาง

โรงแรมเค.ยู.โฮม

 อาคาร : อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์
 ชั้น : 3
 แผนที่  : กดที่นี่เพื่อนำทาง

 

โรงแรมมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

 อาคาร : อาคารเจ้าฟ้าไลยอลงกรณ์
 ชั้น : 2
 แผนที่  : กดที่นี่เพื่อนำทาง

 

ไอทีสแควร์

 อาคาร : ศูนย์การค้าไอทีสแควร์ ทาวเวอร์ 2
 ชั้น : 4
 แผนที่  :  ดาวโหลดแผนที่ 
: กดที่นี่เพื่อนำทาง

 

โรงแรมเอส.ดี. อเวนิว

 อาคาร : -
 ชั้น : 1
 แผนที่  :  ดาวโหลดแผนที่ 
    : กดที่นี่เพื่อนำทาง

 

โรงแรมอเล็กซานเดอร์

 อาคาร : -
 ชั้น : 3
 แผนที่  : กดที่นี่เพื่อนำทาง

 

โรงแรมสยามแมนดาริน่า

 อาคาร : -
 ชั้น : M
 แผนที่  : กดที่นี่เพื่อนำทาง

 

โรงแรม เดอะ คัลเลอร์ ลิฟวิ่ง

 อาคาร : -
 ชั้น : 2
 แผนที่  :  ดาวโหลดแผนที่ 
    : กดที่นี่เพื่อนำทาง

 

ดิ ไอเดิล โฮเทล แอนด์​ เรสซิเดนซ์

   อาคาร : -
   ชั้น : -
   แผนที่  :  ดาวโหลดแผนที่  
    : กดที่นี่เพื่อนำทาง

 

โรงแรมเคล็ฟ กรุงเทพ

   อาคาร : -
   ชั้น : -
   แผนที่  :  ดาวโหลดแผนที่ 
    : กดที่นี่เพื่อนำทาง

 

โรงแรมมารวยการ์เด้น

   อาคาร : -
   ชั้น : -
   แผนที่  : ดาวโหลดแผนที่ 
    : กดที่นี่เพื่อนำทาง

 

โรงแรมเบลล่า บี

   อาคาร : -
   ชั้น : -
   แผนที่  : ดาวโหลดแผนที่ 
    : กดที่นี่เพื่อนำทาง

 

โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพ

   อาคาร : -
   ชั้น : -
   แผนที่  :  ดาวโหลดแผนที่ 
    : กดที่นี่เพื่อนำทาง

 

สมาคมฯ ปฏิบัติตามมาตรการการจัดอบรมแบบคลาสรูมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด