สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

65162_CC65033_2_resize.png (512×512)

"วันแม่แห่งชาติ" จัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พุทธศักราช 2486 ณ สวนอัมพร แต่ด้วยประเทศไทยในขณะนั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงจำเป็นต้องงดการจัดงานวันแม่ในปีต่อมา เมื่อสภาวะสงครามเงียบสงบลง หลายหน่วยงานได้พยายามรื้อฟื้นการจัดงานวันแม่ขึ้นมาอีกครั้ง และได้มีการเปลี่ยนกำหนดการจัดงานอยู่หลายคราว ซึ่งต่อมารัฐบาลในขณะนั้นก็ได้รับรองให้วันที่ 15 เมษายนของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติ โดยเริ่มนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2493 ไม่นาน เมื่อกระทรวงวัฒนธรรมถุกยุบไป การจัดงานวันแม่จึงต้องหยุดลงอีก จนกระทั่งในปีพุทธศักราช 2519 คณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดวันแม่ที่แน่นอนขึ้นใหม่อีกครั้ง โดยถือเอาวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง คือ วันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี อีกทั้งยังกำหนดให้ ดอกมะลิ ดอกไม้สัญลักษณ์ของวันแม่อีกด้วย