SHAWPAT ร่วมกับมูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน และนิวตันมอเตอร์กรุ๊ป เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตเพื่อส่งต่อให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ส่งท้ายปีเก่า SHAWPAT ร่วมใจระดมขวดพลาสติกที่ใช้แล้ว ครั้งที่ 3 มอบแก่ “โครงการแยกขวดช่วยหมอ”

 SHAWPAT ร่วมกับมูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน และภาคีเครือข่าย ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม SHAWPAT CSR ห่วงใย ใส่ใจสังคม

ขอเชิญร่วมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า เพื่อใช้ทำหนังสืออักษรเบรลล์ สำหรับผู้พิการทางการมองเห็น

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์ฝึกอบรมภาคปฏิบัติสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ ให้กับนักศึกษา กว่า 60 ราย

SHAWPAT ร่วมกับมูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน และภาคีเครือข่าย ร่วมจัดกิจกรรม SHAWPAT CSR ห่วงใย ใส่ใจสังคม ในวันอังคาร ที่ 14 ธันวาคม 2564