66100_2.jpg (2481×2720)

                 ในวันอังคาร ที่ 30 พ.ค. 2566 งานสมาชิกสัมพันธ์ จัดกิจกรรมอบรมฟรี‼️ให้สิทธิพิเศษสมาชิกสมาคม ฯ ในหัวข้อ ✨เรียนรู้จากนิยามศัพท์ SAFETY อย่างมืออาชีพ✨ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์โสภณ พงษ์โสภณ ผู้จัดการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ เป็นวิทยากรผู้บรรยาย ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM ONLINE มีสมาชิกสนใจสมัครเข้าร่วมการอบรมกว่า 180 ราย ⛑️👷‍♀️👷‍♂️
                 ✳️✳️สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ ยังคงมุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานของทุกท่านตลอดมา
                 👷‍♀️วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมความปลอดภัย👷‍♂️
                 อย่าลืม‼️ติดตามข่าวสาร สิทธิพิเศษสมาชิก การสมัคร-ต่ออายุสมาชิก
                 💚Line : shawpatmember
                 💙Facebook : shawpat
                 💜E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

66099_1.jpg (1076×1521)

           ประกาศ​กิจกรรมพิเศษ​สำหรับ​สมาชิก SHAWPAT MEMBER​ พบกับกิจกรรมอบรมออนไลน์ฟรี​ ‼️ในหลักสูตร​ "บทบาทของ Transport Safety Manager (TSM) ต่อการลดอุบัติเหตุทางถนน" ร่วมรับฟังและแชร์ความรู้ด้านความสำคัญ​ในบทบาทหน้าที่ของจป.​ กับการลดอุบัติเหตุทาง​ถนน👷👨‍🔧🚘🚛🚧🛣️

👨‍💼บรรยายโดย✳️วิทยากรที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอน TSM✳️
           1. อาจารย์สนอง บุญงอก
           2. อาจารย์เสกสรรค์ ปรีจิตต์
           3. อาจารย์ญาณภัทร นิลชนิภรณ์
           🗓️ วันที่ 26 มิ.ย. 66
           📍เวลา​ 13.30-16.30 น. (3 hr.)
           📹ผ่าน ZOOM ONLINE
           🗞️ผู้เข้าอบรมรับวุฒิบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Cer) ฟรี​❗หลังการอบรม

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกสมาคมฯ
           ✅สมาชิกประเภทบุคคล
           ✅สมาชิกประเภทสภาบัน ให้สิทธิ 3 ท่าน/สถาบัน
           ❌จะต้องไม่หมดอายุการเป็นสมาชิก ณ วันสมัคร❌

🖱️📱ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.office.com/r/B4WAdWApv2
         
 วันนี้ - 23 มิ.ย. 66


🔺หากจำนวนเต็มจะปิดรับทันที🔺

SHAWPAT เพื่อสร้างสังคมปลอดภัย ขอเชิญชวน พี่-น้อง จป. ทุกท่านที่มีหัวใจอาสา มาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สังคม

66084_1.jpg (2481×3508)


         ✨💐เนื่องในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 36 แห่งการก่อตั้งสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ✨SHAWPAT เพื่อสร้างสังคมปลอดภัย ขอเชิญชวน พี่-น้อง จป. ทุกท่านที่มีหัวใจอาสา​💙💚 มาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สังคม 🏭
          👉👉กิจกรรม จป. อาสา เป็นกิจกรรมที่มุ่งมั่นสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะด้านความปลอดภัยในทุกระดับทุกอาชีพ และทุกช่วงวัย เพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัย พร้อมทั้งสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันให้เกิดขึ้นในสังคมไทย​

 

โดยมีกิจกรรมด้านมิติสังคมที่หลากหลาย อาทิ
💚ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
💙ด้านการศึกษาให้ความรู้
🤎ด้านการพัฒนาพื้นที่ชุมชน
🧡ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
✳️✳️หากท่านใด สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครเป็น จป.อาสา ร่วมพัฒนาสังคมกับเราได้ที่
📌​https://forms.office.com/r/W1ZF6tJFAh

ในวันที่ 28-29 เมษายน 2566 SHAWPAT เพื่อสร้างสังคมปลอดภัย ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนงบประมาณ

66063_1.jpg (1479×1109)


📣📣ในวันที่ 28-29 เมษายน 2566 SHAWPAT เพื่อสร้างสังคมปลอดภัย ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 5,000 บาท ในการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยฯ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สมาคมฯ ด้านการร่วมสร้างสังคมวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน⛑️👷👷‍♂️👷‍♀️

📌​📌​โดยกิจกรรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยฯ จัดขึ้น ณ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งภายในงาน มีหน่วยงานด้านความปลอดภัยฯเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยฯ เข้าร่วมชมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

66059_1r.jpg (1642×924)
             

              ในวันที่ 25 เมษายน 2566 SHAWPAT เพื่อสร้างสังคมปลอดภัย จัดกิจกรรม "ปีใหม่ไทย SHAWPAT ใส่ใจห่วงใยผู้สูงอายุ" นำโดยอาจารย์โสภณ พงษ์โสภณ ผู้จัดการสมาคมฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมส่งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ได้แก่ เครื่องดื่ม น้ำมันพืช ซอสปรุงรสอาหาร และของใช้อื่นจำเป็นอื่น ๆ ให้แก่ตัวแทนชุมชน เพื่อส่งความรักความห่วงใย ในเทศกาลวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ โดย SHAWPAT เพื่อสร้างสังคมปลอดภัย ได้รับรายชื่อจากชุมชน ซึ่งมีผู้ป่วยติดเตียงที่อยู่ในการดูแลของบุตรหลานจำนวน 8 ท่าน และผู้สูงอายุ จำนวน 8 ท่าน รวม 16 ท่าน

66054_01.jpg (2048×1152)

✨✨วันที่ 7 เมษายน 2566 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ จัดกิจกรรม ✳️"SHAWPAT ส่งรักวันสงกรานต์"✳️❤️มอบความรัก ความห่วงใย ให้แก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ที่มีผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่อยู่ในการดูแล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ตามแนวทางองค์กรสร้างสุข​ ❤️ "WELLBEING"

👉👉โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์โสภณ พงษ์โสภณ ผู้จัดการสมาคม ฯ ส่งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ ได้แก่ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ น้ำมันพืช ซอสปรุงรสอาหาร และของใช้อื่นจำเป็นอื่น ๆ พร้อมส่งมอบคำอวยพร ให้กลับบ้านและดูแลครอบครัวอย่างปลอดภัยในเทศกาลหยุดยาวที่กำลังจะมาถึง

SHAWPAT เพื่อสร้างสังคมปลอดภัย เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนปลอดภัย เพื่อพี่น้องที่ห่างไกลจากสายใยเครือข่าย จป.ครั้งที่ 27

66050_7.jpg (1477×1108)


              ในวันที่ 11 มีนาคม 2566 SHAWPAT เพื่อสร้างสังคมปลอดภัย เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนปลอดภัย เพื่อพี่น้องที่ห่างไกลจากสายใยเครือข่าย จป.ครั้งที่ 27 ร่วมกับชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงานราชพฤกษ์ สมาคมความปลอดภัยในการทำงาน​ระยอง และภาคีเครือข่าย ณ โรงเรียนบ้านบุไผ่ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
​              โดยมี นายจักรกฤษณ์ อินทสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุไผ่ กล่าวต้อนรับ นายนิสัย สุขระ สวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา และนายเฉลิม สารคาม ประธานชมรมเครือข่ายความปลอดภัยฯ พร้อมทั้งคณะผู้บริหารอำเภอวังน้ำเขียว และกรรมการสถานศึกษา ร่วมกล่าวเปิดกิจกรรม และกล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน​เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ห่างไกล ได้เรียนรู้เรื่องความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมการเรียนที่ดีขึ้น โดยมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัย ได้แก่ ฐานความรู้เรื่องสารเคมี ฐานปฐมพยาบาล ฐานแยกขยะ และสาธิตการดับเพลิงขั้นต้น🔥💦🧯ให้แก่นักเรียนและครูกว่า 280 คน

              ในครั้งนี้สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ ได้ร่วมสมทบทุนสนับสนุนโครงการ​ 10,000​ บาท​ และสิ่งของอุปโภคบริโภค ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก
                          1.บริษัท มโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร จํากัด
                          2.บริษัท มหาจักร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด​
                          3.บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด
                          4.บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)
                          5.บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
                          6.บริษัท​ อาหารยอดคุณ​ จำกัด​

 

เจ้าหน้าที่ SHAWPAT ได้เดินทางไปร่วมกันบริจาคโลหิต​ เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยทั่วประเทศกับสภากาชาดไทย

66048_10.jpg (1477×1108)

 

            📌​ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 13.30-15.30 น. เจ้าหน้าที่ SHAWPAT ได้เดินทางไปร่วมกันบริจาคโลหิต​ เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยทั่วประเทศกับสภากาชาดไทย​ 🏥🩸✳️ในกิจกรรม SHAWPAT ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์🅰️🆎🅱️🅾️

            📍ณ หน่วยรับบริจาคโลหิต สภากาชาดไทย เดอะมอลล์บางแค ซึ่งในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ SHAWPAT ร่วมบริจาคโลหิตได้ จำนวน 9 ยูนิต 🅰️🆎🅱️🅾️🩸

            ❤️SHAWPAT เพื่อสร้างสังคมปลอดภัย ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยชีวิตผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตในการรักษา​ 🏥 และขอเชิญชวนผู้มีสุขภาพดี ร่วมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์รับบริจาคโลหิตทั่วประเทศ และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
                สถานที่ติดต่อ : 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
                โทรศัพท์ : 0 2263 9600-99
                โทรสาร : 0 2255 5558
                อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SHAWPAT ร่วมกับโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดการอบรม เพื่อถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ“ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยระหว่างการฝึกงานในสถานประกอบการ”

66037 1

             วันอังคาร ที่ 7 มีนาคม 2566 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ ร่วมกับโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดการอบรม เพื่อถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ“ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยระหว่างการฝึกงานในสถานประกอบการ” ให้กับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 จำนวน 133 คน​ ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจาก​ รศ. ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ท่านอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ได้กล่าวเปิดงานพร้อมให้โอวาทแก่นักเรียนในการก้าวสู่การฝึกประสบการณ์การทำงาน
             สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้สถาบันการศึกษา​ ในการถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อดังกล่าว​ ได้มอบหมายให้ นางสาวนิลวดี เลียงสุนทรสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญสมาคมฯ​ ในนาม จป.อาสาเป็นผู้บรรยาย​ สมาคมฯ​ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า​นักเรียนจะได้เตรียมความพร้อมและอัพเดตความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการและเกิดความปลอดภัยในระหว่างการฝึกงาน