65279_2.jpg (1440×1080)

             SHAWPAT​ เพื่อสร้างสังคมปลอดภัย ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา และงานวิชาการ​แก่สถาบันการศึกษามาโดยตลอด ​ในวันที่​ 30​ พ.ย. 2565​ ที่ผ่านมา​ ​สมาคม​​ฯ​ จึงได้จัดกิจกรรมอบรม​ใน"หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศและที่สูง" ให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ​ ที่กำลังศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต ​วิชาเอกอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย​ ระดับชั้นปีที่ 4 โดยมี​นิสิตและอาจารย์ผู้ติดตาม เข้าร่วมการอบรม​ จำนวน​ 48 คน


✳️สมาคมฯ​ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การรณรงค์ส่งเสริมของเราจะสร้างความปลอดภัยให้สังคม​ต่อไป​