65241_11.jpg (5472×3648)

 

                   ในวันที่ 11 พ.ย. 65 เวลา 13.30 – 15.30 น. SHAWPAT เพื่อสร้างสังคมปลอดภัย ร่วมกับมูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน และชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงานราชพฤกษ์ จัดกิจกรรม​ “SHAWPAT จับมือ จป.ใจดี ส่งมอบความรู้ ช่วยวัยเรียนปลอดภัยด้วยการ CPR และปฐมพยาบาลเบื้องต้น”  ในวันครบรอบ 37 ปี วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณเชิดศักดิ์ อุ่นคำ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 11 เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ร่วมกับผอ.เอื้อมพร วอนยิน ผอ.โรงเรียนมหรรณพาราม และอ.เอกชิชย์ สายัณห์ ผู้ชำนาญการพิเศษและหัวหน้าครูฝึกความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ
                    กล่าวให้ น้อง ๆ นักเรียนและคณะอาจารย์ได้เห็นความสำคัญในการส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยในพื้นที่โรงเรียนและการได้ลงมือฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตกรณีที่หัวใจหยุดเต้นด้วยวิธี CPR เทคนิคการช่วยเหลืออาการช็อค และการสลบหมดสติ โดยได้รับการบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากโรงพยาบาลศุขเวชฯ ในกิจกรรมดังกล่าว มีนักเรียนและคณะอาจารย์ ร่วมกิจกรรม 50 ท่าน ต่างให้ความสนใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้​ ไปช่วยเหลือ เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินแก่ครอบครัวและสังคม