หลักสูตร : การเป็นวิทยากรความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

ระยะเวลาการอบรม

  • 6 วัน (36 ชั่วโมง)

ราคาค่าอบรม

(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
  • 35,000 บาท

  • 30,000 บาท (สมาชิกสมาคม)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดหลักสูตร

ภาพกิจกรรมอบรม