หลักสูตร : การเป็นวิทยากรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน

ระยะเวลาการอบรม

  • - วัน (- ชั่วโมง)

ราคาค่าอบรม

(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
  • - บาท

  • - บาท (สมาชิกสมาคม)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดหลักสูตร

ภาพกิจกรรมอบรม