สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ นำโดยนายประสพชัย ยูวะเวส นายกสมาคมฯ​ พร้อมคณะผู้บริหารสมาคมฯ ร่วมกับมูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยฯ และผู้สนับสนุนได้ร่วมส่งมอบความสุขผ่าน​ "กิจกรรมปฏิทินปันสุข SHAWPAT ส่งรักผ่านอักษรเบรลล์ ปี 4”

67053_01.jpg (1200×800)

 

              วันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ นำโดยนายประสพชัย ยูวะเวส นายกสมาคมฯ​ พร้อมคณะผู้บริหารสมาคมฯ ร่วมกับมูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยฯ และผู้สนับสนุนได้ร่วมส่งมอบความสุขผ่าน​ "กิจกรรมปฏิทินปันสุข SHAWPAT ส่งรักผ่านอักษรเบรลล์ ปี 4” ได้ส่งมอบปฏิทินเก่าตั้งโต๊ะจากการบริจาคทั่วประเทศได้มากกว่า 113,495 ฉบับ เพื่อนำไปทำเป็นสื่อการเรียนการสอนอักษรเบรลล์ ส่งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และมอบทุนสนับสนุนการเรียนนวดแผนไทย พร้อมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้ผู้บกพร่องทางการมองเห็น ณ ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

              ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น โดยนางพิมพรรณ แย้มเอี่ยม หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด และเจ้าหน้าที่ พาคณะนำเยี่ยมชมกิจกรรมภายในศูนย์ฯ อาทิ การนวดแผนไทย​

             SHAWPAT เพื่อสร้างสังคมความปลอดภัย​  🙏ขอขอบคุณ🙏ผู้สนับสนุนที่ส่งมอบของอุปโภคบริโภคในกิจกรรม ดังนี้

1. มูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน

2. บริษัท มโนราห์อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด                                        

 3. บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด

4. บริษัท มหาจักร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

5. บริษัท แลคตาซอย จำกัด

6. บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

7. บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด

8. บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

9. บริษัท คิงสเตลล่า กรุ๊ป จำกัด

10. บริษัท กรีนสวิลล์ จำกัด