Facebook
จป.-คปอ.มืออาชีพ

ค้นหาข้อมูลในเว็บ

รับข่าวสารสมาคมฯ

สแกน QR CODE เข้าถึงหน้าเว็ปงานอบรมได้ทันที

             

            


 • หนังสือจดทะเบียนสมาคม , ภพ.20

 • หนังสือยกเว้นหัก ณ ที่จ่าย
 • หลักสูตรให้บริการฝึกอบรม


  ดาวน์โหลดแผนอบรมปี 2561  ดาวน์โหลดรายชื่อหลักสูตรให้บริการแบบ In-House  ดาวน์โหลดแผนอบรมในส่วนภูมิภาค ปี 2561  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ.นครราชสีมา

  ภาคใต้ จ.สงขลา  ขอใบเสนอราคาจัดแบบภายใน (In-House)  สมัครอบรมแบบ Public (สมัครออนไลน์)


  หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ  จป.หัวหน้างาน

  จป.เทคนิค

  จป.เทคนิคขั้นสูง

  จป.บริหาร

  จป.วิชาชีพตามคุณสมบัติข้อ 17(2)  หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยฯ  หลักสูตรหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย   หลักสูตร 30 ชั่วโมง

   หลักสูตร 42 ชั่วโมง  หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ   หลักสูตรผู้อนุญาต

   หลักสูตรผู้ควบคุมงาน

   หลักสูตรผู้ช่วยเหลือ

   หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ

   หลักสูตรผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ
      และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ (รวมทุกหลักสูตร)  หลักสูตรอัคคีภัย   ดับเพลิงขั้นรุนแรง

   การดับเพลิงขั้นต้น

   การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

   การเฝ้าระวังไฟ (Fire Watch Man)

   หลักการจัดทำแผนและป้องกันระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการตามกฎกระทรวง  หลักสูตรปั้นจั่น   ปั้นจั่นชนิดเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น

   ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น

   หลักสูตรการอบรมหรือทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น  หลักสูตร Train the trainer   การสอนงานเพื่อความปลอดภัย ( Safety Coaching)

   ผู้สอนความปลอดภัยฯ เกี่ยวกับไฟฟ้าตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

   เทคนิคการเป็นวิทยากรปั้นจั่น

   เทคนิคการเป็นวิทยากรรถยก

   ผู้สอนด้านความปลอดภัยฯ สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ตาม พรบ.ความปลอดภัยฯ

  เทคนิคการเป็นวิทยากรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศฯ  หลักสูตรนั่งร้าน   เทคนิคการติดตั้งนั่งร้านและการตรวจสอบนั่งร้าน

   เทคนิคการติดตั้งนั่งร้านแบบท่อและข้อต่อและแบบโครงสร้างสำเร็จ  หลักสูตรหม้อน้ำ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน

   ทบทวนผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน  หลักสูตรสิ่งแวดล้อม   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม

   ผู้ปฏิบัติงานระบบกากอุตสาหกรรม

   ผู้ปฏิบัติงานมลพิษอากาศ

   ผู้ปฏิบัติงานระบบบำบัดมลพิษน้ำ  หลักสูตรสารเคมี   ความปลอดภัยในทำงานกับสารเคมีอันตรายและการตอบโต้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

   หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบเป็นบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย  หลักสูตรด้านการยศาสตร์   การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์

   กายภาพบำบัดในการป้องกันโรคจากการทำงานทางการยศาสตร์  หลักสูตรรถยก  ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
     ข่าวประชาสัมพันธ์งานอบรม

            หลักสูตรใหม่


  ติดต่อศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

  โทร. : 02 880-4659 , 02 884-1852, 02 880-4803 , 02 884-1408 (ตามด้วยเบอร์ต่อ 1)

  โทรสาร : 02-8841853 , 02-8804591

 •   shawpatsafetytraining
    
 •  shawpattraining@gmail.com

 • shawpatinhouse@gmail.com

 •  แผนที่สมาคมฯ

 • แผนที่สนามฝึกอบรมสมาคมฯ  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมฯ

     คุณพิชชาภา กันทะวงค์ (เอ)

  089-9276722

   shw_inhouse

     คุณสุดาทิพย์ ศรีทองอินทร์ (ปลา)


     คุณเนตรนภา โขมศิริ (เกรช)

  089-8949445

   shw_public2

   

     คุณจรูญ  จันทร์แก้ว

   

  Jaroon7890