Facebook
ความเป็นมาของการจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ

       เมื่อช่วงเดือนตุลาคม ปี พ.ศ.2528 ได้มีการหารือระหว่างหัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับการพัฒนางานความปลอดภัยในการทำงาน ต่างเห็นพ้องต้องกันว่า นอกจากกฎหมาย การตรวจแรงงาน การศึกษาวิจัย การทดสอบวิเคราะห์ปัญหาสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแล้วสมควรจะมีกิจกรรมเสริมโดยการจัดงาน “สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน” ระดับประเทศเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ กระตุ้นจิตสำนึกให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานในประเทศไทย อีกทั้งยังให้เป็นศูนย์กลางของกลุ่มบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้บริหาร นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป ให้มาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ วิชาการ แนวคิด วิธีการแก้ไขปัญหา และเป็นแหล่งแสดงผลงานวิชาการด้านความปลอดภัยที่ประสบความสำเร็จในสถานประกอบการ เพื่อการเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสำคัญของคนทำงาน ความเสียหายและความทุกข์ของคนที่ได้รับอันตรายจากการทำงาน รวมถึงความเสียหายจากทุกคนที่มีส่วนได้รับจากการนั้นด้วย

       การจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ  ได้ดำเนินการจัดงานมาอย่างต่อเนื่องทุกปี และในปี 2559  นับเป็นครั้งที่ 30 สสปท.ได้รับการส่งมอบจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อดำเนินการจัดงานดังกล่าวร่วมกับสมาคมฯ อย่างต่อเนื่อง ภายใต้ชื่องานใหม่ว่า  "งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ" Thailand Safe@work อ่านต่อ...


งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 24  

งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 24
วันที่ : 8-10 กรกฎาคม 2553สถานที่ : ไบเทคบางนา

งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 23  

งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 23
วันที่ : 2-4 กรกฎาคม 2552สถานที่ : ไบเทคบางนา

งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 22  

งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 22
วันที่ : 8-10 พฤษภาคม 2551สถานที่ : อิมแพค เมืองทองธานี

งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 21  

งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 21
วันที่ : 10-12 พฤษภาคม 2550สถานที่ : อิมแพค เมืองทองธานี

งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 20  

งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 20
วันที่ : 10-13 พฤษภาคม 2549สถานที่ : อิมแพค เมืองทองธานี

งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 19  

งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 19
วันที่ : 9-11 พฤษภาคม 2548สถานที่ : อิมแพค เมืองทองธานี…

งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 18  

งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 18
วันที่ : 10-12 พฤษภาคม 2547สถานที่ : อิมแพค เมืองทองธานี …

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL