Facebook




งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29


วันที่ : 2-4 กรกฎาคม 2558 สถานที่ : ไบเทคบางนา

"ปลูกจิตสำนึก ร่วมใจป้องกัน สร้างสรรค์ความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี"





(คลิ๊กที่ไฟล์เพื่อดาวน์โหลดไฟล์)


ภาพบรรยากาศปี 2557
(คูภาพทั้งหมด)




Read 15892 times