Facebook


เชิญศึกษาดูงานระบบบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยฯ

ณ  สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
กำหนดวันเดินทาง วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2558 - 4 มิถุนายน 2558


  • ชมนิทรรศการงานงาน APOSHO 30 ณ COEX Convention Center ,Seoul, Korea
  • ชมระบบบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ณ โรงงานผลิตรถยนต์อันดับใหญ่ของโลกงานเกียร์ มอเตอร์ และโรงงานซัมซุง อิเล็กโทรนิก
  • ศูนย์ภัยพิบัติแห่งชาติ (Seoul Metropolitan and Disaster Management Department) เรียนรู้การเตรียมตัวก่อนและหลังการเกิดภัยพิบัติ
สมัครด่วน !   ปิดรับสมัครวันที่ 25 มีนาคม 2558

  • สมาคมฯ จัดนักวิชาการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ผู้มีประสบการณืและความชำนาญเฉพาะด้าน คอยให้ความรู้ ให้ข้อสังเกตในการดูงานตลอดการเดินทาง
  • พิเศษสมาชิกสมาคมฯ จากราคา ปกติ 35,000 บาท เหลือเพียง 29,999 บาท
  • เราบินอย่างปลอดภัย สะดวกสบาย บริการดี ด้วยสายการบินไทย TG   • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานสมาชิกสัมพันธ์ โทร 02 8841852 ต่อ 305
ดาวน์โหลดเอกสาร