Facebook

      กรมป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย (ดับเพลิง กทม.) รับแจ้งก๊าซแอมโมเนียรั่ว ซ.นาคนิวาส! ศูนย์วิทยุพระราม กรมป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย (ดับเพลิง กทม.) จัดเจ้าหน้าที่พระราม อาสาสมัครบรรเทาสาธารณะภัย เข้าสนับสนุนที่เกิดเหตุ!


      ที่เกิดเหตุ! ภายในโรงน้ำแข็งสงวนสิน เลขที่ 9/8 ม.7 ซ.นาคนิวาส 21 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. โดยมี นาย ตะวัน เจ้าของกิจการ   บริเวณที่เกิดเหตุส่งผลกระทบกับชุมชนที่อยู่รอบโรงน้ำแข็ง ประชาชนมีอาการแสบตาและมีปัญหาต่อทางเดินระบบหายใจ


      จนท.พระราม สดพ.ลาดพร้าว รถน้ำ 1 คัน รถน้ำ อมรินทร์ 2 คัน อาสาสมัครบรรเทาสาธารณะภัย ร่วมกันใช้น้ำ 1 หัวฉีด ใช้น้ำฉีดเพื่อเจือจางสิ่งที่รั่วไหล ซึ่งสามารถควบคุมสถานการณ์ได้โดยใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง เพราะก๊าซที่ค้างในระบบการผลิตมีจำนวนมาก ที่เกิดเหตุ เขต สน.โชคชัยขอบคุณภาพข่าว โดย ทีมงานคนเล่นไฟ!