Facebook

คู่มือการอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ ตาม พรบ. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พ.ศ ๒๕๕๔ (ภาษาพม่า)

ภายในเล่มประกอบด้วย

  1. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  2. กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  3. ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  4. ตัวอย่างแบบฟอร์มการได้รับการชี้แจงด้านความปลอดภัยฯ


ราคาเล่มละ

  • 119  บาท
  • 110  บาท (สมาชิกสมาคมฯ)


สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่  

  • หรือติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักบริหาร  โทร. 02 880 4659, 02 884 1852, 02 880 4803, 02 884 1408 (กด 3)