Facebook
ค้นหาข้อมูลในเว็บเงื่อนไขการเข้ารับอบรมหลักสูตร ปั้นจั่นหอสูง รถ

         1. ผู้เข้ารับการอบรมที่มีหนังสือรับรองจากนายจ้างว่า "ทำหน้าที่บังคับปั้นจั่นชนิด รถปั้นจั่น หรือ เรือปั้นจั่น หรือ ปั้นจั่นหอสูง
เมื่อจบหลักสูตร 24 ชม.แล้วจะได้รับวุฒิบัตร ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บังคับฯ ผู้ควบคุม ผู้ยึดเกาะและผู้ให้สัญญาณ
(4ผู้)  

         2. ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้   ไม่มีหนังสือรับรองจากนายจ้างว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถในการบังคับรถปั้นจั่น หรือเรือปั้นจั่น
หรือปั้นจั่นหอสูง เมื่อจบหลักสูตร 24 ชม.แล้วจะได้รับวุฒิบัตรเฉพาะ "หลักสูตรผู้ควบคุม ผู้ยึดเกาะและผู้ให้สัญญาณ
(3ผู้)"
    64068_1.png (700×80)
    การแต่งกายผู้เข้าอบรม : แต่งกายสุภาพ เหมาะสม กางเกงขายาว รองเท้าหุ้มส้น / รองเท้าเซฟตี้  (ไม่อนุญาตให้ใส่กางเกงขาสั้น และรองเท้าแตะเข้าอบรมทุกกรณี)