SHAWPAT ร่วมกับมูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน และภาคีเครือข่าย ร่วมจัดกิจกรรม SHAWPAT CSR ห่วงใย ใส่ใจสังคม ในวันอังคาร ที่ 14 ธันวาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ และบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ผ่านกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ“ปัน เพื่อก้าว” กับน้องธันย์ สาวน้อยพลังบวก โดยมีท่านศิริรัตน์ ศรีชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟู ฯ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับด้วยความอบอุ่น พร้อมนำเยี่ยมชมกิจกรรมภายในศูนย์ฟื้นฟู ฯ

ในการนี้ SHAWPAT และภาคีเครือข่ายได้ส่งมอบสิ่งของที่เป็นประโยชน์ จากภาคีเครือข่าย ดังนี้

  •  บริษัท มโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร
  •  บริษัท กรีนสวิลล์ จำกัด
  •  บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด
  •  บริษัท นิวตัน เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มิตซู นิวตัน)
  •  บริษัท มหาจักร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  •  บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด
  •  บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) สาขาอยุธยา
  •  บริษัทศรีจงเจริญน้ำดื่มและน้ำแข็งหลอด จำกัด