SHAWPAT เพื่อสร้างสังคมปลอดภัย เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนปลอดภัย เพื่อพี่น้องที่ห่างไกลจากสายใยเครือข่าย จป.ครั้งที่ 27

66050_7.jpg (1477×1108)


              ในวันที่ 11 มีนาคม 2566 SHAWPAT เพื่อสร้างสังคมปลอดภัย เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนปลอดภัย เพื่อพี่น้องที่ห่างไกลจากสายใยเครือข่าย จป.ครั้งที่ 27 ร่วมกับชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงานราชพฤกษ์ สมาคมความปลอดภัยในการทำงาน​ระยอง และภาคีเครือข่าย ณ โรงเรียนบ้านบุไผ่ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
​              โดยมี นายจักรกฤษณ์ อินทสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุไผ่ กล่าวต้อนรับ นายนิสัย สุขระ สวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา และนายเฉลิม สารคาม ประธานชมรมเครือข่ายความปลอดภัยฯ พร้อมทั้งคณะผู้บริหารอำเภอวังน้ำเขียว และกรรมการสถานศึกษา ร่วมกล่าวเปิดกิจกรรม และกล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน​เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ห่างไกล ได้เรียนรู้เรื่องความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมการเรียนที่ดีขึ้น โดยมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัย ได้แก่ ฐานความรู้เรื่องสารเคมี ฐานปฐมพยาบาล ฐานแยกขยะ และสาธิตการดับเพลิงขั้นต้น🔥💦🧯ให้แก่นักเรียนและครูกว่า 280 คน

              ในครั้งนี้สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ ได้ร่วมสมทบทุนสนับสนุนโครงการ​ 10,000​ บาท​ และสิ่งของอุปโภคบริโภค ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก
                          1.บริษัท มโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร จํากัด
                          2.บริษัท มหาจักร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด​
                          3.บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด
                          4.บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)
                          5.บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
                          6.บริษัท​ อาหารยอดคุณ​ จำกัด​