หลักสูตร : การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของลูกจ้างในกรณีใช้สารเคมีอันตราย

   

ระยะเวลาการอบรม

  • 1 วัน (6 ชั่วโมง) 

ราคาค่าอบรม

(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
  • 1,000 บาท (ราคาสมาชิก)

  • 1,200 บาท

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดหลักสูตร

ภาพกิจกรรมอบรม