หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค

แผนอบรม จป.เทคนิค

ระยะเวลาการอบรม

  • 5 วัน (30 ชั่วโมง)

ราคาค่าอบรม

(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
  • 7,500 บาท

  • 7,000 บาท (สมาชิกสมาคมฯ)

เนื้อหาหลักสูตร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง