หลักสูตร : Aposho38

ระยะเวลาการอบรม

  • 2 วัน (14 ชั่วโมง) 

ราคาค่าอบรม

(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
  • 6,000 บาท

  • 5,000 บาท (สมาชิกสมาคม)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง