หลักสูตร : การใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิตในที่อับอากาศ

ระยะเวลาการอบรม

  • 3 ชั่วโมง

ราคาค่าบริการ

(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
  • ไม่เสียค่าใช้จ่าย