หลักสูตร : การทำงานอย่างปลอดภัยด้วยระบบล็อกและติดป้ายเตือน

   

ระยะเวลาการอบรม

  • 1 วัน (6 ชั่วโมง) 

ราคาค่าอบรม

(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
  • 1,800 บาท (ราคาสมาชิก)

  • 2,000 บาท

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดหลักสูตร

ภาพกิจกรรมอบรม