หลักสูตร : การทำงานบนที่สูงสำหรับผู้ช่วยเหลือ

แผนอบรมความปลอดภัย

ระยะเวลาการอบรม

  • 2 วัน  (12 ชั่วโมง)

ราคาค่าอบรม

(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
  • 6,000 บาท

  • 5,800 บาท (สมาชิกสมาคมฯ)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาหลักสูตร