ID ชื่อหลักสูตร วันที่อบรม สถานที่ ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี7%)
สมัครอบรม
661073 จป.บริหาร 05/08/2024 - 06/08/2024 โรงแรมชากังราวริแอร์วิว (กำแพงเพชร) 2,500.00 / 2,300.00 ยกเลิกการจัดอบรม
661076 จป.บริหาร 18/11/2024 - 19/11/2024 โรงแรมชากังราวริแอร์วิว (กำแพงเพชร) 2,500.00 / 2,300.00 ยกเลิกการจัดอบรม