ID ชื่อหลักสูตร วันที่อบรม สถานที่ ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี7%)
สมัครอบรม
66700 การวิทยากรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน
เสริมทักษะ
10/06/2024 - 15/06/2024 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน) 35,000.00 / 30,000.00
  • 661133 การวิทยากรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน
    เสริมทักษะ
    23/09/2024 - 28/09/2024 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน) 3,500.00 / 3,000.00
  • 661134 การวิทยากรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน
    เสริมทักษะ
    23/12/2024 - 28/12/2024 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน) 3,500.00 / 3,000.00