ID ชื่อหลักสูตร วันที่อบรม สถานที่ ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี7%)
สมัครอบรม
661121 การทำงานบนที่สูงสำหรับผู้ช่วยเหลือ 15/08/2024 - 16/08/2024 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน) 6,000.00 / 5,800.00
  • 661122 การทำงานบนที่สูงสำหรับผู้ช่วยเหลือ 17/12/2024 - 18/12/2024 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน) 6,000.00 / 5,800.00