ID ชื่อหลักสูตร วันที่อบรม สถานที่ ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี7%)
สมัครอบรม
661053 จป.หัวหน้างาน 15/05/2024 - 16/05/2024 โรงแรมชากังราวริแอร์วิว (กำแพงเพชร) 2,500.00 / 2,300.00
  • 661074 จป.หัวหน้างาน 07/08/2024 - 08/08/2024 โรงแรมชากังราวริแอร์วิว (กำแพงเพชร) 2,500.00 / 2,300.00
  • 661077 จป.หัวหน้างาน 20/11/2024 - 21/11/2024 โรงแรมชากังราวริแอร์วิว (กำแพงเพชร) 2,500.00 / 2,300.00