ID ชื่อหลักสูตร วันที่อบรม สถานที่ ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี7%)
สมัครอบรม
66729 จป.หัวหน้างาน 12/03/2024 - 13/03/2024 โรงแรมเดอะคัลเลอร์ลิฟวิ่ง (เทพารักษ์) 2,500.00 / 2,300.00
  • 66730 จป.หัวหน้างาน 15/03/2024 - 16/03/2024 โรงแรมดิ ไอเดิล โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนท์ 2,500.00 / 2,300.00
  • 66731 จป.หัวหน้างาน 18/03/2024 - 19/03/2024 โรงแรมเคล็ฟ (บางนา) 2,500.00 / 2,300.00
  • 66732 จป.หัวหน้างาน 18/03/2024 - 19/03/2024 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน) 2,500.00 / 2,300.00
  • 66733 จป.หัวหน้างาน 26/03/2024 - 27/03/2024 โรงแรมเอวาน่า (บางนา) 2,500.00 / 2,300.00
  • 66734 จป.หัวหน้างาน 28/03/2024 - 29/03/2024 โรงแรมมารวย การ์เดน 2,500.00 / 2,300.00
  • 66753 จป.หัวหน้างาน 01/04/2024 - 02/04/2024 โรงแรมเบลลา บี (บางกรวย) 2,500.00 / 2,300.00
  • 66756 จป.หัวหน้างาน 02/04/2024 - 03/04/2024 โรงแรมเอวาน่า (บางนา) 2,500.00 / 2,300.00
  • 66755 จป.หัวหน้างาน 02/04/2024 - 03/04/2024 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน) 2,500.00 / 2,300.00
  • 66754 จป.หัวหน้างาน 03/04/2024 - 04/04/2024 โรงแรมดิ ไอเดิล โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนท์ 2,500.00 / 2,300.00