ID ชื่อหลักสูตร วันที่อบรม สถานที่ ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี7%)
สมัครอบรม
66642 การดับเพลิงขั้นต้น (ตามกฏหมาย 1วัน) 07/05/2024 - 07/05/2024 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน) 2,200.00 / 1,800.00
  • 66643 การดับเพลิงขั้นต้น (ตามกฏหมาย 1วัน) 28/05/2024 - 28/05/2024 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน) 2,200.00 / 1,800.00
  • 66644 การดับเพลิงขั้นต้น (ตามกฏหมาย 1วัน) 11/06/2024 - 11/06/2024 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน) 2,200.00 / 1,800.00
  • 66645 การดับเพลิงขั้นต้น (ตามกฏหมาย 1วัน) 25/06/2024 - 25/06/2024 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน) 2,200.00 / 1,800.00
  • 661171 การดับเพลิงขั้นต้น (ตามกฏหมาย 1วัน) 09/07/2024 - 09/07/2024 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน) 2,200.00 / 1,800.00
  • 661172 การดับเพลิงขั้นต้น (ตามกฏหมาย 1วัน) 23/07/2024 - 23/07/2024 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน) 2,200.00 / 1,800.00
  • 661173 การดับเพลิงขั้นต้น (ตามกฏหมาย 1วัน) 13/08/2024 - 13/08/2024 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน) 2,200.00 / 1,800.00
  • 661174 การดับเพลิงขั้นต้น (ตามกฏหมาย 1วัน) 26/08/2024 - 26/08/2024 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน) 2,200.00 / 1,800.00
  • 661175 การดับเพลิงขั้นต้น (ตามกฏหมาย 1วัน) 10/09/2024 - 10/09/2024 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน) 2,200.00 / 1,800.00
  • 661176 การดับเพลิงขั้นต้น (ตามกฏหมาย 1วัน) 24/09/2024 - 24/09/2024 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน) 2,200.00 / 1,800.00