ID ชื่อหลักสูตร วันที่อบรม สถานที่ ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี7%)
สมัครอบรม
65078 การดับเพลิงขั้นต้น (ตามกฏหมาย 1วัน) 04/04/2023 - 04/04/2023 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน) 2,200.00 / 1,800.00 ปิดรับสมัคร
65079 การดับเพลิงขั้นต้น (ตามกฏหมาย 1วัน) 02/05/2023 - 02/05/2023 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน) 2,200.00 / 1,800.00
  • 65080 การดับเพลิงขั้นต้น (ตามกฏหมาย 1วัน) 06/06/2023 - 06/06/2023 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน) 2,200.00 / 1,800.00
  • 65397 การดับเพลิงขั้นต้น (ตามกฏหมาย 1วัน) 19/06/2023 - 19/06/2023 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน) 2,200.00 / 1,800.00
  • 65081 การดับเพลิงขั้นต้น (ตามกฏหมาย 1วัน) 04/07/2023 - 04/07/2023 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน) 2,200.00 / 1,800.00
  • 65082 การดับเพลิงขั้นต้น (ตามกฏหมาย 1วัน) 15/08/2023 - 15/08/2023 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน) 2,200.00 / 1,800.00
  • 65083 การดับเพลิงขั้นต้น (ตามกฏหมาย 1วัน) 05/09/2023 - 05/09/2023 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน) 2,200.00 / 1,800.00
  • 65084 การดับเพลิงขั้นต้น (ตามกฏหมาย 1วัน) 16/10/2023 - 16/10/2023 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน) 2,200.00 / 1,800.00
  • 65085 การดับเพลิงขั้นต้น (ตามกฏหมาย 1วัน) 07/11/2023 - 07/11/2023 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน) 2,200.00 / 1,800.00
  • 65086 การดับเพลิงขั้นต้น (ตามกฏหมาย 1วัน) 04/12/2023 - 04/12/2023 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน) 2,200.00 / 1,800.00