ID ชื่อหลักสูตร วันที่อบรม สถานที่ ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี7%)
สมัครอบรม
66619 ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น 04/06/2024 - 07/06/2024 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน) 8,000.00 / 7,500.00
  • 661154 ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น 13/08/2024 - 16/08/2024 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน) 8,000.00 / 7,500.00
  • 661155 ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น 07/10/2024 - 10/10/2024 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน) 8,000.00 / 7,500.00
  • 661156 ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น 23/12/2024 - 26/12/2024 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน) 8,000.00 / 7,500.00