ID ชื่อหลักสูตร วันที่อบรม สถานที่ ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี7%)
สมัครอบรม
65242 การเป็นวิทยากรปั้นจั่น
ทฤษฎี / ปฏิบัติ
20/03/2023 - 28/03/2023
20-25, 27-28 มีนาคม 66
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน) 20,000.00 / 18,000.00
 • 65243 การเป็นวิทยากรปั้นจั่น
  ทฤษฎี / ปฏิบัติ
  12/06/2023 - 20/06/2023
  12-17, 19-20 มิถุนายน 66
  สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน) 20,000.00 / 18,000.00
 • 65244 การเป็นวิทยากรปั้นจั่น
  ทฤษฎี / ปฏิบัติ
  11/09/2023 - 19/09/2023
  11-16, 18-19 กันยายน 66
  สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน) 20,000.00 / 18,000.00
 • 65245 การเป็นวิทยากรปั้นจั่น
  ทฤษฎี / ปฏิบัติ
  11/12/2023 - 19/12/2023
  11-16, 18-19 ธันวาคม 66
  สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน) 20,000.00 / 18,000.00