ID ชื่อหลักสูตร วันที่อบรม สถานที่ ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี7%)
สมัครอบรม
67073 การเป็นวิทยากรปั้นจั่น
วันที่ 2-7, 9-10 ก.ย. 67 (เสริมทักษะ)
02/09/2024 - 10/09/2024 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน) 20,000.00 / 18,000.00
  • 67074 การเป็นวิทยากรปั้นจั่น
    วันที่ 9, 11-14, 16-17 ธ.ค.67 (เสริมทักษะ)
    09/12/2024 - 17/12/2024 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน) 20,000.00 / 18,000.00