ID ชื่อหลักสูตร วันที่อบรม สถานที่ ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี7%)
สมัครอบรม
66694 การเป็นวิทยากรปั้นจั่น
วันที่ 17-22,24-25 มิย 67 (เสริมทักษะ)
17/06/2024 - 25/06/2024 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน) 20,000.00 / 18,000.00
  • 661139 การเป็นวิทยากรปั้นจั่น
    วันที่ 2-7,9-10 กย 67 (เสริมทักษะ)
    02/09/2024 - 10/09/2024 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน) 20,000.00 / 18,000.00
  • 661140 การเป็นวิทยากรปั้นจั่น
    วันที่ 9-14,16-17ธค 67 (เสริมทักษะ)
    09/12/2024 - 17/12/2024 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน) 20,000.00 / 18,000.00