แผนการจัดอบรม

ค้นหา

ID ชื่อหลักสูตร วันที่อบรม สถานที่ ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี7%)
สมัครอบรม
66633 เทคนิคการติดตั้งนั่งร้านและการตรวจสอบนั่งร้าน 22/04/2024 - 23/04/2024 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน) 4,500.00 / 4,000.00
 • 661085 จป.หัวหน้างาน 23/04/2024 - 24/04/2024 โรงแรมหาดใหญ่รามา (สงขลา) 2,200.00 / 2,000.00
 • 66778 จป.บริหาร 24/04/2024 - 25/04/2024 โรงแรมเอวาน่า (บางนา) 2,500.00 / 2,300.00 ปิดรับสมัคร
  66776 จป.บริหาร 26/04/2024 - 27/04/2024 โรงแรมดิ ไอเดิล โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนท์ 2,500.00 / 2,300.00
 • 661120 การทำงานบนที่สูงสำหรับผู้ช่วยเหลือ 29/04/2024 - 30/04/2024 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน) 6,000.00 / 5,800.00
 • 66672 ความปลอดภัยในทำงานกับสารเคมีอันตรายและการตอบโต้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 29/04/2024 - 29/04/2024 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน) 2,500.00 / 2,200.00
 • 66761 จป.หัวหน้างาน 29/04/2024 - 30/04/2024 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน) 2,500.00 / 2,300.00
 • 66630 การขับรถยกเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน (โฟร์คลิฟท์) 02/05/2024 - 02/05/2024 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน) 2,500.00 / 2,000.00 ปิดรับสมัคร
  66668 บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย 02/05/2024 - 02/05/2024 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน) 2,000.00 / 1,800.00
 • 67014 ผู้ปฏิบัติงานสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 02/05/2024 - 03/05/2024 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน) 5,900.00 / 5,500.00