ชื่อหลักสูตร :
จป.บริหาร
  วันที่จัดอบรม :
19/02/2558 - 20/02/2558 )
  สถานที่อบรม :
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
 
** รายชื่อด้านล่างจะแสดงเฉพาะสำหรับผู้ที่สมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์เท่านั้น
 
จำนวนผู้อบรมทั้งหมด  4   คน

ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
1
นางสาวศศมน ศรีวิรัตน์
2
ฐิติมา งุยสกุล
3
นันทนา พลภัคดี
4
นพคุณ เลียงประสิทธิ์