สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

head training

มาสคอท Safety birds (ชุดช่างหญิง)

เหมาะสำหรับจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ

ค่าบำรุง


1,500 บาท

(สมาชิก) 1,200 บาท

มีค่ามัด 1,000 บาท

หมายเหตุ

  • กรุณาโทรประสานกับเจ้าหน้าที่ก่อนการจองอุปกรณ์
  • ยืมได้ไม่เกิน 5 วัน (รวมเสาร์-อาทิตย์) ต่อการเช่ายืมหนึ่งครั้ง
  • เกินกำหนดเวลาคืน คิดค่าปรับวันละ 500 บาท

สื่อที่ให้เช่ายืมทั้งหมด

 

id-line-shawpatmember.jpg
  • โทรศัพท์ 02-8841852 ต่อ 301, 303 
  • โทรสาร 02-4485556  
  • E-Mail : member@shawpat.or.th