วันที่ 5 มีนาคม 2564 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ มูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “SHAWPAT ร่วมใจป้องกันภัย COVID-19” ภายใต้แนวคิด “SHAWPAT ห่วยใย ใส่ใจสังคม” ณ โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ นำทีมโดย รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจาก ผศ.พญ.กริชา ไม้เรียง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ และได้รับเกียรติจาก คุณรุ่งนภา มหัทธนวัฒน์ กรรมการบริษัท มหาจักร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คุณชินรัตน์ หวังผลพัฒนศิริ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขาย บริษัท นิวตัน เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จํากัด ตัวแทนจากบริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด ภาคีเครือข่าย คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ ร่วมส่งมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ได้ใช้ในการปฏิบัติภารกิจป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายร่วมสนับสนุนเครื่องอุปโภค บริโภค และอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ ดังนี้

  •  บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บริจาคผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชูกำลัง M-150
  •  บริษัท มโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด บริจาคน้ำผลไม้บรรจุกระป๋อง
  •  บริษัท มหาจักร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริจาคเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ชุด PLASTICGOWN FE และหน้ากากกันของเหลว (Face shield)
  •  บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด บริจาคหน้ากากอนามัย NK95
  •  บริษัท กรีนสวิลล์ จำกัด บริจาคแอลกอฮอล์เจลล้างมือ
  •  บริษัท นิวตัน เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มิตซู นิวตัน) บริจาคถุงมือทางการแพทย์ น้ำดื่ม สนับสนุนรถยนต์ Mitsubishi Outlander และ Mitsubishi Triton เพื่ออำนวยความสะดวกในการลำเลียงของบริจาค
  •  บริษัท รอยส์เซอร์วิส จํากัด บริจาคน้ำยาฆ่าเชื้อ สำหรับทำความสะอาด

     รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ กล่าวขอบคุณ ภาคีเครือข่ายและผู้สนับสนุนทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลและสร้างสรรค์สังคมให้ปลอดภัย อีกทั้งยังกล่าวขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ที่ได้เสียสละตนเองมาปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและระงับการแพร่ระบาด COVID-19 เพื่อให้ประเทศไทยของเราพ้นจากวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปได้โดยเร็ว