ติดต่อขอคำปรึกษาและรับบริการ

ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม  สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

โทร    095 948 6766

099 225 7849 (คุณอรัญญา ภูบังไม้) 

095 707 1633 (คุณอรทัย ยอดแสง)

02 884 1852, 02 403 1610-12 , 02 884 1852 ต่อ 401

โทรสาร : 02 045 9449

อีเมล์  :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน