วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201-203

ห้องประชุม 211-213

ห้องประชุม 224-225


วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560

ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201

ห้องแกรนด์ฮอลล์ 202

ห้องแกรนด์ฮอลล์ 203

ห้องประชุม 211-213

ห้องประชุม 224-225


วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560

ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201

  • การเตรียมความพร้อมและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
  • สาธิตการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินในสถานการณ์จำลอง (Tabletop)
  • พฤติกรรมความปลอดภัย แรงงานไทยก็สร้างได้

ห้องแกรนด์ฮอลล์ 202

ห้องประชุม 203

ห้องประชุม 211-213

ห้องประชุม 224-225