งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28

ระหว่างวันที่ 3-4-5 กรกรฎาคม 2557

ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร


สมัครเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ 


รับส่วนลดทันที  500 บาท จากราคา 2,500 ลดเหลือ 2,000 บาท

  • เมื่อลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่  20  มิถุนายน  2557
  • ได้รับวุฒิบัตรรับรองการเข้าสัมมนางานสัปดาห์ฯ  ครั้งที่   28  ตามจำนวนชั่วโมงที่เข้าสัมมนาวิชาการ
อัตราค่าลงทะเบียนสัมมนาวิชาการ (3 วัน ต่อ 1 ท่าน)

ที่ รายละเอียด จำนวนเงิน VAT 7% ชำระสุทธิ
1.
ชำระเงินภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2557
1,869.16 130.84 2,000
2.
ชำระเงินวันที่ 21 มิ.ย. 2557 – 2 ก.ค. 2557 และหน้างาน
2,336.45 163.55
2,500


การชำระเงิน  (สมาคมฯได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามคำสั่งของกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528)


เช็ค สั่งจ่าย : “สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)”  
 Safety and Health at Work Promotion Association (Thailand)

โอนเข้าบัญชี :  สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย) 
 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่  2 110 609 282 สาขาตลิ่งชัน


 ขั้นตอนการลงทะเบียนและชำระเงิน (ภายในวันที่ 20 มิ.ย.57 )

ค่าสัมมนา
VAT
ชำระสุทธิ
1,869.16
130.84
2,000


  1.ชำระเงินภายในวันที่  20  มิ.ย.  57
  2.กรณีโอนเงิน ให้แฟกซ์หลักฐานการโอนเงินมาที่สมาคมฯ หรือสแกนส่งทาง  E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  

    ( สมาคมฯ จะส่งใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ไปให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ )
  3. ลงทะเบียน เซ็นชื่อขอรับบัตรและเอกสารเข้าห้องสัมมนาในวันงานขั้นตอนการลงทะเบียนและชำระเงินค่าสัมมนา  (ตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย. – 2 ก.ค. 57 และ ลงทะเบียนหน้างาน)

ค่าสัมมนา
VAT
ชำระสุทธิ
2,336.45
163.55
2,500

  1. ชำระเงิน  (วันที่ 21 มิ.ย. – 2 ก.ค. 57 และลงทะเบียนหน้างาน)
       -กรณีโอนเงิน ให้แฟกซ์หลักฐานการโอนเงินมาที่สมาคมฯ หรือสแกนส่งทาง  E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
       
-นำหลักฐานการชำระเงินไปแสดงอีกครั้ง ณ จุดลงทะเบียนเพื่อขอใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี
  2. ลงทะเบียนและชำระเงินหน้างาน (วันที่ 3 ก.ค.57)
      -จะได้รับใบรับเงินชั่วคราว (นำใบรับเงินชั่วคราวมาติดต่อขอรับใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี วันที่ 4-5 ก.ค. 57
       เวลา 08.30 น. – 10.30 น. ที่จุดลงทะเบียน)
  3. ลงทะเบียนเซ็นชื่อขอรับบัตร และเอกสารเข้าห้องสัมมนาในวันงาน


      ** กรณีที่ลงทะเบียนแล้วไม่สามารถส่งเอกสารการชำระเงินภายในวันที่ 30 มิ.ย.57 ให้นำหลักฐานการโอนเงินไปแสดงอีกครั้ง ณ จุดลงทะเบียน ช่อง (ยังไม่ชำระเงิน)

การแก้ไขใบเสร็จ ติดต่อจุดลงทะเบียนหน้างานระหว่างวันที่ 4-5 ก.ค. 2557 หรือ ณ สมาคมฯ ในวันเวลาทำการ

 


สิทธิประโยชน์แก่ผู้ลงทะเบียนสัมมนาวิชาการ

    1. เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการได้ทุกห้อง
    2. ได้รับเอกสารประกอบการสัมมนา กระเป๋าเอกสาร, CD สรุปงานสัปดาห์ ฯ ครั้งที่ 28
    3. ได้รับวุฒิบัตรผู้เข้าสัมมนาในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติครั้งที่ 28
    4. อาหารกลางวัน 1 มื้อและของว่าง 2 มื้อต่อวัน
    5. ชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมต่างๆในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทํางานแห่งชาติครั้งที่ 28


    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)”
        โทรศัพท์   0-2884-1852 , 0-2880-4803 ต่อ 301 – 306 , 201 - 207
        โทรสาร    0-2884-1852 ต่อ 210 , 0-2884-1853 , 0-2880-4591
 
[ คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ ]