ด้วยกระทรวงแรงงาน  โดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน ( ประเทศไทย ) กำหนดจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33  ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2562  ณ  ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร  โดยงานดังกล่าวจะจัดให้มีการสัมมนาวิชาการ  การแสดงนิทรรศการและกาสาธิต  รวมทั้งกิจกรรมการประกวดและสาระบันเทิงด้านความปลอดภัยในการทำงาน  เพื่อให้กลุ่มบุคคล และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้มีโอกาสในการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ประสบการณ์ทางวิชาการ  แนวคิดและวิธีการแก้ไขปัญหา  เพื่อการสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกันสู่ความปลอดภัย อาชีอวนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน

    สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ  จึงขอเชิญผู้บริหารหน่วยงาน  นายจ้าง  ลูกจ้าง  เจ้าของสถานประกอบกิจการ  วิศวกร  แพทย์/พยาบาลประจำสถานประกอบกิจการ  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ  รวมทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และผู้ที่สนใจ  เข้าร่วมชมงานและสัมมนาวิชาการ โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้จากข้อมูลด้านล่าง


   

   รับส่วนลดทันที 500 บาท จากราคา 3,000 ลดเหลือ 2,500 บาท

เมื่อลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2562

ได้รับวุฒิบัตรรับรองการเข้าสัมมนางานความปลอดภัยฯ ครั้งที่ 33 ตามจำนวนชั่วโมงที่เข้าสัมมนาวิชาการ

อัตราค่าลงทะเบียน (ราคา 3 วัน ต่อ 1 ท่าน )

  รายละเอียด

จำนวนเงิน

VAT 7 %

ชำระสุทธิ

  กรณีชำระเงินก่อน (ภายในวันที่  17 มิ.ย. 62)2,336.45

163.55

2,500

  กรณีชำระเงินระหว่างวันที่ 18 มิ.ย.62 - 2 ก.ค.62 และชำระเงินที่หน้างาน


 

2,803.74

196.26

3,000

 • งานความปลอดภัยและอาชีวนามัยแห่งชาติ จัดร่วมระหว่าง สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) และ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยการทำงาน (ประเทศไทย) จึงขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ส่วนลดสมาชิกของสมาคมฯ


ขั้นตอนการสมัครสัมมนา

1. สมัครสัมมนา (สมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น) คลิ๊ก

    หลังจากสมัครผ่านระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้วกรุณาพิมพ์แบบฟอร์มเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน (ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครได้ที่นี่)

2. ชำระเงิน (อ่านรายละเอียดและวิธีการชำระเงินด้านล่าง)

  • กรณีชำระเงินก่อน (ภายในวันที่ 17 มิ.ย. 62) 
   สมาคมฯ จะส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ไปให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้


  • กรณีชำระเงิน (วันที่ 18 มิ.ย. 62 – 2 ก.ค. 62 ) 
   - เมื่อแจ้งการชำระเงินแล้วให้นำหลักฐานการชำระเงินไปแสดงอีกครั้ง ณ จุดลงทะเบียนเพื่อขอใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
   - กรณีที่ลงทะเบียนแล้วไม่สามารถส่งเอกสารการชำระเงินได้ภายในวันที่ 2 ก.ค. 62  
     ให้นำหลักฐานการชำระเงินไปแสดงอีกครั้ง ณ จุดลงทะเบียน ช่อง (ยังไม่ชำระเงิน)

  • กรณีชำระเงินที่หน้างาน (วันที่ 4 ก.ค. 62 ) 
   จะได้รับใบรับเงินชั่วคราว (ให้ท่านนำใบรับเงินชั่วคราวมาติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
   ได้ระหว่างวันที่ 4 ก.ค. - 6 ก.ค. 62  เวลา 13.00 น. – 15.00 น. ณ จุดลงทะเบียน)

   การแก้ไขใบเสร็จ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนในงานได้ระหว่างวันที่  4 ก.ค. –  5 ก.ค. 62  ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น. หรือที่ทำการสมาคมฯ ในวันและเวลาทำการ

 3.  แจ้งการชำระเงิน (แจ้งผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น) คลิ๊ก

 4.  ลงทะเบียนสัมมนา

      เซ็นชื่อขอรับบัตรและเอกสารเข้าห้องสัมมนา ณ  จุดลงทะเบียนในวันงาน ระหว่างเวลา 07.00 - 09.00 น.


 


สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ลงทะเบียนสัมมนาวิชาการ

 • เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการได้ทุกห้อง

 • ได้รับเอกสารประกอบการสัมมนา กระเป๋าเอกสาร

 • ได้รับวุฒิบัตรผู้เข้าสัมมนาในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33

 • อาหารกลางวัน 1 มื้อและของว่าง  2  มื้อต่อวัน

 • ชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33


อื่นๆ

 • พิธีเปิดงานความปลอดภัยฯ และ ห้องสัมมนาวิชาการ และจุดลงทะเบียนผู้เข้าสัมมนา  ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2

 • ชมนิทรรศการงาน  ชั้น 1 ฮอลล์ EH 101 – EH 102


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน ( ประเทศไทย )

22/3 หมู่ 2 ( ตึกหน้า ) ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

โทรศัพท์ 02- 884-1852 , 02-880-4803 ต่อ 301 - 306 , 201 – 214

โทรสาร 02-884-1852 ต่อ 210 , 02-448-5556

อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


แจ้งชำระเงินตรวจสอบสถานะการชำระเงินตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสัมมนา


วิธีการชำระเงิน 

  (สมาคมฯ ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามคำสั่งของกรมสรรพากร  ที่ ท.ป.4/2528)เงินสด

จ่าย  ณ ที่ทำการสมาคมฯ ในวันและเวลาทำการ (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:30 น.)


เช็ค

สั่งจ่ายในนาม 
 • สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)
 • Safety and Health at Work Promotion Association (Thailand)

โอนเงิน

เข้าบัญชีชื่อ   "สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)"

   ธนาคาร

 
  


 :     ธนาคารกรุงเทพ สาขาตลิ่งชัน

   ประเภทบัญชี 

  

 :     สะสมทรัพย์

   เลขที่บัญชี   


 :     2-110-609-282


     เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

 
  

 :     0993000133226          วิธีการแจ้งการชำระเงิน 

กรุณาแจ้งหลักฐานการชำระเงินผ่านระบบการชำระเงินออนไลน์เท่านั้น           

[คลิ๊กที่ภาพเพื่อโหลดไฟล์ขนาดใหญ่]


POSTER ประชาสัมพันธ์


ภาพบรรยากาศงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 32

22/3 หมู่ 2 ( ตึกหน้า ) ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170   

โทรศัพท์ 02- 884-1852 , 02-880-4803 ต่อ 301 - 306 , 201 – 214

โทรสาร 02-884-1852 ต่อ 210 , 02-448-5556

www.shawpat.or.th หรือ  E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน