รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเอส.ดี. อเวนิว ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพฯ